Projekty edukacyjne

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM  2022/2023:

„Gramy Zmysłami” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

 

 

 

Ogólnopolski Program Kraina Muzyki                                             „Muzyka to matematyka”

Celem głównym programu Kraina Muzyki edycji V „MUZYKA TO MATEMATYKA” jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz promocja matematyki i jej roli w muzyce, rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności i uzdolnień matematycznych dzieci.

 

„Bajkowa wyprawa” Ogólnopolski projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny „Bajkowa wyprawa” to zaproszenie dzieci do świata klasycznych bajek. Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, wprowadzanie dziecka w świat literatury oraz budowanie zaciekawienia książką.

 

 

„Re@lnie odpowiedzialni”

Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ODŁĄCZ SIĘ, POŁĄCZ SIĘ. Celem programu jest uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci. Kampania ma na celu szeroką promocję dobrej, pozytywnej profilaktyki obejmującej najmłodsze dzieci i ich rodziny poprzez pokazanie rodzicom, jak ważna jest uważność w relacji z dzieckiem.

 

„Jestem małym przyjacielem przyrody” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

 

 

” Czysta woda – zdrowia doda” Ogólnopolska Akcja Edukacyjna NFZ

Projekt „Czysta woda – zdrowia doda” zorganizowany przez Warmińsko-Mazurski Narodowy Fundusz Zdrowia i Kuratorium Oświaty ma na celu promocję zdrowia, ograniczenie ilości spożywanego cukru oraz zastąpienie napojów słodzonych – czystą, zdrową wodą.

 

  Ogólnopolska akcja „Dzieciaki Mleczaki”     

Głównym celem akcji Dzieciaki Mleczaki jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny. Mleko i jego przetwory są bardzo ważne w diecie dzieci. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w tym zakresie jest kluczowe, aby nasze pociechy rozwijały się prawidłowo i zdrowo rosły.

 

 

  Ogólnopolski Program                                               „Uczymy Dzieci Programować”

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Ma na celu pokazanie, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa.