W naszym przedszkolu gościliśmy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom pracy zawodowej strażaka oraz poznanie sprzętu gaśniczo – pożarniczego. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem podczas którego nabyły wiedzę dotyczącą odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka.

az

az