WAKACJE

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku ogłasza nabór dzieci na lipiec/sierpień (24.07.2023 – 30.08.2023)

Przerwa wakacyjna 03.07.2023-21.07.2023 – PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE

FORMALNOŚCI

15 maja – 30 maja  karta zgłoszenia dziecka dostępna będzie w sekretariacie oraz u nauczycielek w grupach. Kartę należy złożyć w terminie do

30 maja 2023 do godz. 14.00 ( u dyrektora, w sekretariacie lub do skrzynki pocztowej przy wejściu do budynku).

2 czerwiec 2023 ( godz.15.00) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych na lipiec/sierpień.

Do 26 czerwca 2023 dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w lipcu/sierpniu 2023 na konto:

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” 79 1020 4724 0000 3002 0076 0108 z dopiskiem lipiec/sierpień 2023 za dziecko………………………………….(imię i nazwisko dziecka).

Opłaty

– za każde dziecko       396,90 zł     (153,90 opłata godzinowa +  243 zł wyżywienie)

– za każde dziecko z EKR 3+       357,75   (114,75 opłata godzinowa +  243 zł wyżywienie)

Rodzice dzieci urodzonych w 2016r.  zwolnieni są z opłat z tytułu usług dydaktyczno-wychowawczych. Ponoszą tylko opłatę za żywienie dziecka.

INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku nieobecności dziecka nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2023 na konto rodzica.

2. MP „Mali Odkrywcy” od 24.07.2023 do 30.08.2023 czynne w godzinach 6.00 – 17.00

3. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 87 732 6475 (74)

4. Po podaniu do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych, warunkiem przyjęcia będzie dokonanie opłaty za wakacje do 26 czerwca 2023 oraz uregulowanie do 16 czerwca 2023 wszystkich zaległych należności.

5. Brak wpłat w określonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy wakacyjnej.

6. Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie i za zgodą rodziców będą dodatkowo płatne.

7. Dzieci przyjęte przynoszą wyprawkę: kolorowankę, kredki, blok rysunkowy, blok techniczny, chusteczki mokre, ręcznik papierowy i inne wskazane przez nauczyciela, dzieci 3-letnie pościel.