Mali Odkrywcy mówią STOP przemocy wobec słabszych – dzieci i młodzieży. Symbolem tego były prace wykonane przez dzieci w ciągu trwania kampanii oraz elementy pomarańczowego stroju w dniu 19 listopada.