Dnia 10 listopada 2021r. w Miejskim Przedszkolu ” Mali Odkrywcy”, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: ” Polska – moja ojczyzna”. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec swojej ojczyzny. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody.
Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.