Nasze przedszkole bierze udział w Projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

Celem głównym projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Moduł I – Czytamy razem z Małym Misiem – Zapraszamy Rodziców do wspólnego czytania.

I jeszcze więcej czytania z Małym Misiem. Rodzice bardzo chętnie włączyli się w realizację naszego projektu 🙂

az

az