Ramowy rozkład dnia

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy naturalne, spontaniczne, zorganizowane wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne stałych i czasowych kącikach zainteresowań. Prace porządkowe po skończonej zabawie. Rozmowy indywidualne z dziećmi, gry i zabawy stolikowe, swobodne zajęcia plastyczne – tematyka dowolna. Obserwacje pedagogiczne – praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności i z dziećmi zdolnymi.
 

8:00 – 8:30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne – ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegającym wadom postawy, tworzenie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci.
Prace porządkowe – przed posiłkiem, po skończonej zabawie
8:30 – 9:00 Śniadanie, czynności higieniczne przed i po posiłku.
9:00 – 10:30 Zajęcia realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zabawy naturalne, spontaniczne, zabawy tematyczne w kącikach: przyrodniczym, konstrukcyjnym, artystycznym, czytelniczym, związanym z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi. Zabawy integracyjne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
10:30 – 11:30 Gry i zabawy edukacyjne, spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
11:30 – 11:45 II śniadanie (zupa), czynności higieniczne przed i po posiłku.
 

11:45 – 13:50

 

Grupa 3 latki, grupa 3/4 latki – Odpoczynek na leżakach w godzinach 12:00 – 13:30.

Pozostałe grupy:
Pobyt na świeżym powietrzu. Czytanie literatury dziecięcej, zabawy relaksacyjne, zabawy słownikowe i logopedyczne. Pobudzanie różnych aktywności dziecka, ścieżki edukacyjne, zabawy tematyczne, rozwijanie uzdolnień.

13:50 –14:15 Obiad II danie, kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.
14:15 – 15:30 Zabawy naturalne i spontaniczne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna.
Rozmowy indywidualne z dziećmi, gry i zabawy stolikowe, swobodne zajęcia plastyczne, eksperymenty graficzne, zabawy relaksacyjne, czytanie książeczek. Prace porządkowe po skończonej zabawie.
15:30 –17:00 Zabawy indywidualne dzieci, zabawy rytmiczne. Zabawy w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.