Zajęcia 19 angielski

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Hello, how are you?

I’m fine, thank you. / I’m sad.  / I’m hungry.

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

Ostatnie zajęcia o  mieszkańcach łąki to zabawy i gry utrwalające poznane słownictwo :)  DOBREJ ZABAWY !

1. PLASTER MIODU Z PSZCZOŁAMI – PRACA PLASTYCZNA

Z żółtego papieru wycinamy wąskie paski, z których następnie sklejamy kółka. Kółka łączymy ze sobą za pomocą zszywacza – w ten sposób powstaje plaster miodu. Następnie wykonujemy pszczółki z jajek niespodzianek i taśmy izolacyjnej lub wycinanki w kolorze czarnym. Przyklejamy pszczółkom paski czarne, oczy i skrzydełka z papieru.

2. Move like me! – w tej zabawie dziecko losuje kartę z owadem, następnie wykonuje zadanie opisane na karcie, np. bugs- zabawa

 

 

3. Utrwalenie kolorów – colourful caterpillar. Dziecko ma za zadanie dorysować brakujące kolory zgodnie z rytmem, np. green-red-blue-green-red-blue.

caterpillar- colour rythms

 

4. Zabawa matematyczna- ladybird’s dots. Dziecko przelicza po angielsku kropki biedronki i zaznacza odpowiednią liczbę.

butterfly- counting dots5. Butterfly dot-to-dot. Ćwiczenie grafomotoryczne-połącz kropki- stwórz motyla.motylek po sladzie

 

6. Gra memo- bugs in the grass. Odwracamy karty tak aby nie było widać jakie zwierzęta kryją się na nich. Każdy gracz odkrywa po 2 karty starając się odnaleźć pary. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej par.

Minikarty do wykorzystania: https://photos.app.goo.gl/otTAh43Vin4…

7. A minicards train- Dzieci układają wagoniki ( wydrukowane minikarty) wg kolejności określonej przez Rodzica. Pociąg zostawia wagoniki na różnych stacjach, np. zostawia pszczołę- BEE, a dziecko nazywa robaczki które jadą dalej. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie zmieniając kolejność robaczków/wagoników.