DO POBRANIA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA EŁK

UCHWAŁA RADY MIASTA EŁKU

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

POTWIERDZENIE WOLI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK NR 4 KLAUZULA RODO

PORADNIK RODZICA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

 

 

 

INFORMACJA

dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych

rok szkolny 2017/2018

prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

 

Terminy:

I. Składanie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

od 2 lutego 2017 (czwartek) – do 10 lutego 2017 (piątek)

 

II. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli

 

od 13 lutego 2017 (poniedziałek) – do 2 marca 2017 (czwartek)

 

III. Wyniki rekrutacji (po pierwszym etapie naboru)

 

31 marca 2017 (piątek) godz. 15.00

 

 Do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZDOLNIACHA 2017

 

DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do przedszkola

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

 

Zał. 1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

Zał. 2 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

 

Zał.3 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

 

Zał.4 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O KORZYSTANIU Z PEŁNEJ OFERTY PRZEDSZKOLA

 

Zał. 5 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZATRUDNIENIU lub NAUCE

 

Zał.6 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM: SPECYFICZNE POTRZEBY MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ RODZINNĄ KANDYDATA UZASADNIAJĄCE PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA