AKTUALNOŚCI

Jak powstaje książka?

Wczoraj Ważniaki odwiedziły Miejską  Bibliotekę Publiczną, w której wzięły udział w warsztatach pt.”Jak powstaje książka?” Dowiedziały się  jakie są etapy, co jest potrzebne do powstania książki, z czego się składa i do czego służy. Z zaciekawieniem oglądały księgozbiór biblioteczny. Na koniec zajęć  wszyscy wspólnie  wykonaliśmy książkę zatytułowaną „Bajki z całego świata”. Każdy z  zaangażowaniem  pracował aby  móc obejrzeć efekt końcowy. Nasze dzieło można podziwiać na miejscu w bibliotece.20171018_105352[1]20171018_103124-1[1]20171018_103227[1]20171018_105506[1]20171018_103548[1]20171018_112347[1]

PLAN DNIA

6.00- 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, rozmowy z dziećmi na tematy je interesujące

8.00-13.00  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00-  8.30 zabawy ruchowe , ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę
8.30-  8.45 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

8.45-  9.00 I ŚNIADANIE

9.00-  11.00 realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, zajęcia z całą grupą, spacery, wycieczki, obserwacje, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

11.00- 11.30 II ŚNIADANIE i czynności higieniczne

11.30- 13.00 grupy młodsze -odpoczynek
11.30- 13.00 grupy starsze- realizacja działań ujętych w  planach grup, zajęcia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb; gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny, zabawy dydaktyczne
13.00- 13.30 czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu

13.30- 14.00 OBIAD

14.00- 14.15 zabawy relaksacyjne
14.15- 17.00 rozchodzenie się dzieci z przedszkola, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia indywidualne wg potrzeb, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach i potrzebach edukacyjnych; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym.