BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa poprowadzili strażnicy miejscy. Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych rekwizytów dzieci przyswoiły zasady bezpiecznego poruszania się na chodniku i ulicy. Dowiedziały się również , jak należy postępować w kontakcie ze zwierzętami i nieznanymi osobami.

IMG_0440 IMG_0442 IMG_0455