„Bezpieczni na drodze”

20.09.2018 r. w grupie „Motyle” gościliśmy pracowników Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili zajęcia „Jesteśmy bezpieczni na drodze”. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania o bezpieczeństwie na drodze, a dzięki planszom obrazkowym mogły zobaczyć jakie zachowania stwarzają niebezpieczeństwo nam i innym uczestnikom ruchu drogowego. Przedszkolaki chętnie ubrały kamizelki odblaskowe i dowiedziały się jaką pełnią rolę. W sali zapoznały się ze znakami, które dotyczą pieszych oraz same mogły pokazać jak bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, zarówno z sygnalizacją świetlną jak i wtedy, gdy jej zabraknie.

Dziękujemy bardzo Panu Maciejowi Dąbrowskiemu za ciekawe zajęcia, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.