MALI ODKRYWCY

w EŁKU

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Mali Odkrywcy

 

01.09.1985 – Oddanie budynku, rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 1985/86. Nazwa“ Miejskie Przedszkole nr 12

01.01.1993 – Zmiana nazwy na Przedszkole Samorządowe nr 7

02.06.2007 – Uroczyste nadanie nazwy „Mali Odkrywcy“

12.06.2010 – Uroczyste obchody 25-lecie placówki

ODPŁATNOŚĆ

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA

 

OD MIESIĄCA STYCZNIA 2017 OPŁATY ZA POBYT

DZIECKA W PRZEDSZKOLU DOKONYWANE BĘDĄ

TYLKO PRZELEWEM

/ INFORMACJA O KWOCIE JAKA BĘDZIE NALEŻNA KAŻDY RODZIC OTRZYMA W GRUPIE SWOJEGO DZIECKA/

SPRAWOZDANIA

Bilans

Informacja Dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

PRACOWNICY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

DYREKTOR

mgr Irena Wierzbicka- nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE

mgr Irena Wierzbicka – nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Kompanowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Maciorowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Dąbrowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Łomaszewicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Studzińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Karczewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Emilia Kacperska – nauczyciel mianowany

mgr Joanna Godebska – nauczyciel mianowany

mgr Anna Orłowska – nauczyciel mianowany

mgr Dorota Lewandowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Elżbieta Kraszewska – nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Szczygieł – nauczyciel kontraktowy

mgr Bernarda Krupa- Szafranowska -nauczyciel dyplomowany

 

 

POMOC NAUCZYCIELA

Katarzyna Szczegot

Teresa Sokołowska- Potocka

 

 

KATECHETA

mgr Albetr Andrukiewicz

LOGOPEDA

mgr Edyta Dąbrowska – nauczyciel dyplomowany

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Katarzyna Szczygieł – nauczyciel kontraktowy

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

mgr Małgorzata Maciorowska nauczyciel dyplomowany

mgr Emilia Kacperska nauczyciel mianowany

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Elżbieta Łapińska- księgowa

Hanna Popko- intendent

Referent: mgr Katarzyna Supińska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Marzanna Bogdan

Joanna Erdmann

Ewa Urbanowicz

Jolanta Wiśniewska

Monika Michalczyk

Urszula Karwowska

Liliana Baranowska

Ewa Gardocka

Agnieszka Stefanowicz

 

KUCHNIA

Janina Archacka

Ewa Jóźwiak- Pomoc kucharza

Edward Krawczyk- Pomoc kucharza

KONSERWATOR

Tomasz Pieńkowski