MALI ODKRYWCY

w EŁKU

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Mali Odkrywcy

 

01.09.1985 – Oddanie budynku, rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 1985/86. Nazwa“ Miejskie Przedszkole nr 12

01.01.1993 – Zmiana nazwy na Przedszkole Samorządowe nr 7

02.06.2007 – Uroczyste nadanie nazwy „Mali Odkrywcy“

12.06.2010 – Uroczyste obchody 25-lecie placówki

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 

Liczba wolnych miejsc – 20

Drodzy rodzice !

Od 01 czerwca 2020 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do nowo-tworzonego oddziału, który zacznie funkcjonować od 01 września 2020 roku. Będzie on znajdował się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ełku przy

ul. Grodzieńskiej 1.

Nabór dotyczy wyłącznie dzieci, które nie dostały się do przedszkola.

Jednocześnie podkreślam, że dzieci, które złożyły deklaracje kontynuacji lub były przyjęte w rekrutacji marcowej mają już zapewnione miejsca.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – listy zakwalifikowanych/ niezkwalifikowanych

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola dostaną informacje na podany adres e-mail o zakwalifikowaniu dziecka lub o niezakwalifikowaniu. (Wyjątki: rodzice, którzy we wnioskach  nie podali adresów lub podali błędne).

Listy dzieci zostaną wywieszone w przedszkolu – przy głównym wejściu. Proszę, jeśli dostaliście potwierdzenia drogą e-mail  nie sprawdzać ich ponownie. Unikamy zgromadzeń.

dyrektor – Irena Wierzbicka

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

 

Zarządznie Nr 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Zał. 1 – Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

Zał. 2 – Oświadczenie o wielodzietności

Zał. 3 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zał. 4 – Klauzula RODO

Zał. nr 3 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu)

Zał. nr 1 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej)

Zał. nr 2 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata)

Zał. nr 4 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata)

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Celem pobrania dokumentów proszę kliknąć w linki powyżej

 

cały dokument pobierz

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Informacja dla Rodziców MP „Mali Odkrywcy” w Ełku

pobierz

Procedura dotycząca przyprowadzania dziecka do przedszkola

Procedura dotycząca przyprowadzania dziecka do przedszkola/żłobka i odbierania dziecka z
przedszkola/żłobka oraz jego pobytu na terenie placówki w sytuacji zagrożenia zakażenia
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

pobierz

WNIOSEK

WNIOSEK O WZNOWIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

pobierz

ODPŁATNOŚĆ

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA

 

OD MIESIĄCA STYCZNIA 2017 OPŁATY ZA POBYT

DZIECKA W PRZEDSZKOLU DOKONYWANE BĘDĄ

TYLKO PRZELEWEM

/ INFORMACJA O KWOCIE JAKA BĘDZIE NALEŻNA KAŻDY RODZIC OTRZYMA W GRUPIE SWOJEGO DZIECKA/

SPRAWOZDANIA

Bilans 2019

Informacja Dodatkowa 2019

Rachunek zysków i strat jednostki 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

PRACOWNICY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

DYREKTOR

mgr Irena Wierzbicka- nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE

mgr Irena Wierzbicka – nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Kompanowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Maciorowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Dąbrowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Łomaszewicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Studzińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Karczewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Emilia Kacperska – nauczyciel mianowany

mgr Joanna Godebska – nauczyciel mianowany

mgr Anna Orłowska – nauczyciel mianowany

mgr Dorota Lewandowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Elżbieta Kraszewska – nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Szczygieł – nauczyciel kontraktowy

mgr Bernarda Krupa- Szafranowska -nauczyciel dyplomowany

 

 

POMOC NAUCZYCIELA

Katarzyna Szczegot

Teresa Sokołowska- Potocka

 

 

KATECHETA

mgr Albetr Andrukiewicz

LOGOPEDA

mgr Edyta Dąbrowska – nauczyciel dyplomowany

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Katarzyna Szczygieł – nauczyciel kontraktowy

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

mgr Małgorzata Maciorowska nauczyciel dyplomowany

mgr Emilia Kacperska nauczyciel mianowany

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Elżbieta Łapińska- księgowa

Hanna Popko- intendent

Referent: mgr Katarzyna Supińska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Marzanna Bogdan

Joanna Erdmann

Ewa Urbanowicz

Jolanta Wiśniewska

Monika Michalczyk

Urszula Karwowska

Liliana Baranowska

Ewa Gardocka

Agnieszka Stefanowicz

 

KUCHNIA

Janina Archacka

Ewa Jóźwiak- Pomoc kucharza

Edward Krawczyk- Pomoc kucharza

KONSERWATOR

Tomasz Pieńkowski