MALI ODKRYWCY

w EŁKU

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Mali Odkrywcy

 

01.09.1985 – Oddanie budynku, rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 1985/86. Nazwa“ Miejskie Przedszkole nr 12

01.01.1993 – Zmiana nazwy na Przedszkole Samorządowe nr 7

02.06.2007 – Uroczyste nadanie nazwy „Mali Odkrywcy“

12.06.2010 – Uroczyste obchody 25-lecie placówki

ODPŁATNOŚĆ

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA

 

OD MIESIĄCA STYCZNIA 2017 OPŁATY ZA POBYT

DZIECKA W PRZEDSZKOLU DOKONYWANE BĘDĄ

TYLKO PRZELEWEM

/ INFORMACJA O KWOCIE JAKA BĘDZIE NALEŻNA KAŻDY RODZIC OTRZYMA W GRUPIE SWOJEGO DZIECKA/

PRACOWNICY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

DYREKTOR

mgr Irena Wierzbicka- nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE

Mgr Edyta Dąbrowska- logopeda, nauczyciel dyplomowany

Mgr Anna Erdmann-Naruszewicz – nauczyciel stażysta

Mgr Anna Orłowska- nauczyciel dyplomowany

Mgr Małgorzata Maciorowska- nauczyciel dyplomowany

Mgr Krystyna Kompanowska- nauczyciel dyplomowany

Mgr Joanna Łomaszewicz- nauczyciel dyplomowany

Mgr Bernarda Krupa- Matysiak- nauczyciel dyplomowany

Mgr Beata Jastrząb- nauczycielstażysta

Mgr Anna Studzińska- oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Mgr Emilia Kacperska- nauczyciel mianowany

Mgr Elżbieta Kraszewska- nauczyciel kontraktowy

Mgr Dorota Lewandowska -  nauczyciel kontraktowy

Mgr Szczygieł Katarzyna- nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel kontraktowy

Mgr Anna Mazurek- nauczyciel dyplomowany

Mgr Agata Papież-  nauczyciel kontraktowy

Mgr Beata Smoła- nauczyciel stażysta

 

 

POMOC NAUCZYCIELA

Katarzyna Szczegot

KATECHETA

ks. Adrian Sadowski

mgr Anna Mazurek- nauczyciel dyplomowany

STAŻYŚCI

Weronika Bobrowska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Elżbieta Łapińska- księgowa

Hanna Popko- intendent

PRACOWNICY OBSŁUGI

Liliana Baranowska

Marzena Bogdan

Joanna Erdman

Monika Michalczyk

Teresa Sokołowska –Potocka

Jolanta Wiśniewska

Ewa Urbanowicz

 

KUCHNIA

Janina Archacka

Ewa Jóźwiak- Pomoc kucharza

Edward Krawczyk- Pomoc kucharza

DOZORCA

Edward Krawczyk

KONSERWATOR

Tomasz Pieńkowski